Alb
Eng
Правна напомена
За нас
Новости
Законодавна рамка
Одлуки
Известувања
Ресурси
Публикации
 

ПРЕС
23.05.2017
Комисијата за одлучување по прекршок при Комисијата за заштита на конкуренцијата изреше глоба на ПИВАРА СКОПЈЕ АД Скопје од 5,8 милиони евра


23.05.2017
Комисијата за одлучување по прекршок при Комисијата за заштита на конкуренцијата изрече глоба на Прилепска Пиварница АД Прилеп од 2,7 милиони евра


   
  Одлуки / Конкуренција / Oдлуки во управна постапка

 
Kонцентрацијата со која ИМС Интернет Медиа Сервисис, Инц. (IMS Internet Media Services, Inc.) САД стекнува самостојна контрола над Хттпоол Холдингс ОК Лимитед (Httpool Holdings UK Limited) Манчестер, Англија М2 4ЛЌ, преку купопродажба на удели
датум
релевантен пазар
21.07.2017
Пазар на обезбедување на услуги на посредување за дигитално огласување

Концентрација со која А1 Дигитал Интернационал ГмбХ (A1 Digital International GmbH) ќе стекнe непосредна контрола врз друштвото Акенес СА (Akenes SA) како и посредна контрола врз зависното друштво на Акенес СА (Akenes SA) - Акенес ГмбХ (Akenes GmbH)
датум
релевантен пазар
21.07.2017
пазарот на обезбедување услуги на компјутерска обработка во облак (“cloud” услуги)

Kонцентрација со која Дир & Компани Молин, Илиноис, САД, има намера да ги стекне од Виртген Груп Холдинг ГмбХ Виндхаген, Германија сите удели и единствена контрола во одредени друштва на Виртген Групата и одредени специфични средства кои моментално се во сопственост на Виртген Груп Холдинг ГмбХ, по пат на купопродажба на удели и средства
датум
релевантен пазар
21.07.2017
опрема за изградба на патишта

Концентрација со која ENKSZ Első Nemzeti Közműszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság Унгарија ќе стекне контрола над Főgáz Zrt Унгарија, преку купопродажба на удели
датум
релевантен пазар
21.07.2017
Пазар на производи во сектор на природен гас

Kонцентрација со која Aeroports de Paris Tremblay-en-France, преку зависното друштво во негова целосна сопственост Tank ÖWA alpha GmbH Виена Австрија, има намера да стекне контрола над TAV Havalimanları Holding A.Ş., Истанбул, Турција, по пат на купопродажба на акции
датум
релевантен пазар
03.07.2017
Пазар на ародромски услугиприкажани: 1 - 5 од 312  |  следни