Alb
Eng
Правна напомена
За нас
Новости
Законодавна рамка
Одлуки
Известувања
Ресурси
Публикации
 

ПРЕС
31.05.2018
Eвропски ден на конкуренцијата Софија, Република Бугарија 31 Мај 2018 година


   
  Одлуки / Конкуренција / Oдлуки во управна постапка

 
Концентрацијата со која С&T АГ, Австрија, ќе се стекне со контрола над: КапшЕООД, Бугарија;Унитарно претпријатие за надворешна трговија Капш, Беларусија; Капш ЦарриерЦом д.о.о, Хрватска; КАПСЦХ ДООЕЛ Македонија; Капшд.о.о Белград, Србија; Капшд.о.о, Словенија и ќе го преземе Бизнис Одделот од Капш КариерКом АГ Австрија
датум
релевантен пазар
02.07.2018
ИТ услуги

Концентрација со која Тева Фармацеутикал Индустрис Лтд. Израел стекнува единствена контрола над фармацевтскиот бизнис за продажба на лекови што се издаваат без рецепта (ОТЦ) на ПГТ Хелткер ЛЛП (PGT Heаlthcare LLP) САД
датум
релевантен пазар
07.06.2018
производство и продажба на лекови

Концентрација помеѓу Пластиш С.А. (Plastiche S.A.)Луксембург и Бамбергер Полимерс Корп. (Bamberger Polymers Corp.), САД
датум
релевантен пазар
24.04.2018
Термопластични смоли

Концентрацијата помеѓу ЈАТА ЕМОНА производња трговина ин сторитве д.о.о, Словенија, и БРИНОВКА сторитвено подјетје д.о.о, Словенија
датум
релевантен пазар
24.04.2018
Продажба на црвено месо и производи од црвено месо

Концентрација со која Наво Орбико, Полска, ќе стекне дел од бизнисот на Ф.Х.У. Либра, Полска
датум
релевантен пазар
07.12.2017
дистрибуција на играчкиприкажани: 1 - 5 од 330  |  следни