Alb
Eng
Правна напомена
За нас
Новости
Законодавна рамка
Одлуки
Известувања
Ресурси
Публикации
 

ПРЕС
21.08.2018
Одлука за избор на кандидат за унапредување по пат на интерен оглас


   
  Одлуки / Конкуренција / Oдлуки во управна постапка

 
Kонцентрација со која КРОАЦИЈА ОСИГУРУВАЊЕ д.д. (Croatia osiguranje d.d.), со седиште на адреса Ватрослава Јагиќа 33, 10000 Загреб, Република Хрватска, ќе стекне самостојна контрола над ТЕСТИНГ ЦЕНТАР д.о.о.
датум
релевантен пазар
30.07.2018
пазарот на услуги за технички преглед на возила.

Концентрација со која Аперам С.А. ќе стекне самостојна контрола над ВДМ Металс Холдинг ГмбХ
датум
релевантен пазар
30.07.2018
(i) пазар за материјали отпорни на корозија (особено потесниот релевантен пазар за парчиња/плочи отпорни на корозија) и (ii) пазар за продажба на специјални легури (особено потесниот релевантен пазар за легури на никел).

Концентрацијата со која С&T АГ, Австрија, ќе се стекне со контрола над: КапшЕООД, Бугарија;Унитарно претпријатие за надворешна трговија Капш, Беларусија; Капш ЦарриерЦом д.о.о, Хрватска; КАПСЦХ ДООЕЛ Македонија; Капшд.о.о Белград, Србија; Капшд.о.о, Словенија и ќе го преземе Бизнис Одделот од Капш КариерКом АГ Австрија
датум
релевантен пазар
02.07.2018
ИТ услуги

Концентрација со која Тева Фармацеутикал Индустрис Лтд. Израел стекнува единствена контрола над фармацевтскиот бизнис за продажба на лекови што се издаваат без рецепта (ОТЦ) на ПГТ Хелткер ЛЛП (PGT Heаlthcare LLP) САД
датум
релевантен пазар
07.06.2018
производство и продажба на лекови

Kонцентрација со која Сименс Актиенгесекксцхафт (Siemens Aktiengesellschaft), со регистрирано седиште на ул. Ввернер-вон-Сиеменс. 1, 80333 Минхен, Германија ќе стекнe единствена контрола над Алстом СА
датум
релевантен пазар
23.05.2018
пазарот на ИСС производиприкажани: 1 - 5 од 337  |  следни