Alb
Eng
Правна напомена
За нас
Новости
Законодавна рамка
Одлуки
Известувања
Ресурси
Публикации
 

ПРЕС
31.10.2018
Нов состав на Комисијата за заштита на конкуренцијата


   
  Одлуки / Државна помош/ Одлуки/Акти на КЗК

 
Решение со кое се огласува за ништовно Решението на Комисијата за заштита на конкуренцијата Уп.бр.10-151 од 31.01.2014 година
датум
релевантен пазар
06.09.2016

Решение со кое се огласува за ништовно Решението на Комисијата за заштита на конкуренцијата Уп.бр.10-27 од 29.03.2016 година
датум
релевантен пазар
06.09.2016

Решение бр. 10-10 од 20.04.2016 година во врска со Оперативниот план за активни програми и мерки за вработување и услуги на пазарот на трудот за 2016 година на Министерството за труд и социјална политка
датум
релевантен пазар
20.04.2016

Решение за доделување на планирана регионална помош на ДПТУ ЛУТЕX ДООЕЛ Скопје, во општина Демир Хисар
датум
релевантен пазар
29.03.2016

Решение за доделување на планирана регионална помош на ФПЦ ТЕХНОПЛАСТ ДООЕЛ увоз – извоз Скопје, во ТИРЗ Скопје 1
датум
релевантен пазар
03.03.2016прикажани: 1 - 5 од 106  |  следни