Alb
Eng
Правна напомена
За нас
Новости
Законодавна рамка
Одлуки
Известувања
Ресурси
Публикации
 

ПРЕС
13.04.2018
Меморандум за соработка помеѓу Комисијата за заштита на конкуренцијата и Турската конкурентска Управа


   
  Ресурси / Обрасци/Информации / Конкуренција
 
ПРАВИЛНИК за формата и содржината на образецот на барањето за изземање од обврската за неспроведување на концентрација (Бр.03-334)