Alb
Eng
Правна напомена
За нас
Новости
Законодавна рамка
Одлуки
Известувања
Ресурси
Публикации
 

ПРЕС
31.05.2018
Eвропски ден на конкуренцијата Софија, Република Бугарија 31 Мај 2018 година


   
  Ресурси / Обрасци/Информации / Конкуренција
 
ПРАВИЛНИК за формата и содржината на образецот на барањето за изземање од обврската за неспроведување на концентрација (Бр.03-334)