Alb
Eng
Правна напомена
За нас
Новости
Законодавна рамка
Одлуки
Известувања
Ресурси
Публикации
 

ПРЕС
31.05.2018
Eвропски ден на конкуренцијата Софија, Република Бугарија 31 Мај 2018 година


   
  Одлуки / Државна помош / Мислења
 
Мислење за отпис на обврски, државна помош, формирање на работна група и субвенции и дотации за 2009 година
датум
16.01.2009
број
19-5223/1
имиња
релевантен пазар
одлуки