Alb
Eng
Правна напомена
За нас
Новости
Законодавна рамка
Одлуки
Известувања
Ресурси
Публикации
 

ПРЕС
13.04.2018
Меморандум за соработка помеѓу Комисијата за заштита на конкуренцијата и Турската конкурентска Управа


   
  Законодавна рамка / Конкуренција / Насоки и брошури
 
Насоки за оценка на хоризонталните концентрации за целите на Законот за заштита на конкуренцијата