Alb
Eng
Правна напомена
За нас
Новости
Законодавна рамка
Одлуки
Известувања
Ресурси
Публикации
 

ПРЕС
06.11.2017
Самит за конкуренција по повод 20 годишнината од постоењето и работењето на Турската Конкурентска Управа.


   
  Законодавна рамка / Државна помош / Закон за државна помош
 
ВОН СИЛА - Закон за изменување и дополнување на законот за државната помош 70/06 од 6 Јуни 2006 година