Alb
Eng
Правна напомена
За нас
Новости
Законодавна рамка
Одлуки
Известувања
Ресурси
Публикации
 

ПРЕС
31.05.2018
Eвропски ден на конкуренцијата Софија, Република Бугарија 31 Мај 2018 година


   
  Законодавна рамка / Државна помош / Закон за државна помош
 
ВОН СИЛА - Закон за изменување и дополнување на законот за државната помош 70/06 од 6 Јуни 2006 година