Alb
Eng
Правна напомена
За нас
Новости
Законодавна рамка
Одлуки
Известувања
Ресурси
Публикации
 

ПРЕС
21.08.2018
Одлука за избор на кандидат за унапредување по пат на интерен оглас


   
  Законодавна рамка / Државна помош / Закон за државна помош
 
ВОН СИЛА - Закон за државната помош 24/03 од 4 Април 2003 година