Alb
Eng
Правна напомена
За нас
Новости
Законодавна рамка
Одлуки
Известувања
Ресурси
Публикации
 

ПРЕС
21.08.2018
Одлука за избор на кандидат за унапредување по пат на интерен оглас


   
  Известувања / Известувања за концентрации
 
Известување за концентрација со која ЈАТА ЕМОНА производња трговина ин сторитве д.о.о,Словенија, ќе стекне контрола над БРИНОВКА сторитвено подјетје д.о.о Словенија (предмет бр. 08-33/2018)