Alb
Eng
Правна напомена
За нас
Новости
Законодавна рамка
Одлуки
Известувања
Ресурси
Публикации
 

ПРЕС
31.05.2018
Eвропски ден на конкуренцијата Софија, Република Бугарија 31 Мај 2018 година


   
  Известувања / Известувања за концентрации
 
Известување за концентрација со која ЈАТА ЕМОНА производња трговина ин сторитве д.о.о,Словенија, ќе стекне контрола над БРИНОВКА сторитвено подјетје д.о.о Словенија (предмет бр. 08-33/2018)