Alb
Eng
Правна напомена
За нас
Новости
Законодавна рамка
Одлуки
Известувања
Ресурси
Публикации
 

ПРЕС
31.10.2018
Нов состав на Комисијата за заштита на конкуренцијата


   
  Известувања / Известувања за концентрации
 
Известување за концентрација со која PUBLIC POWER CORPORATION SOCIETE ANONYME – PPC S.A ќе стекне самостојна контрола над Друштво за трговија и услуги ЕНЕРЏИ ДЕЛИВЕРИ СОЛУШНС ЕДС ДОО Скопје (предмет бр. 08-17/2018 година)