Alb
Eng
Правна напомена
За нас
Новости
Законодавна рамка
Одлуки
Известувања
Ресурси
Публикации
 

ПРЕС
06.11.2017
Самит за конкуренција по повод 20 годишнината од постоењето и работењето на Турската Конкурентска Управа.


   
  Известувања / Известувања за концентрации
 
Kонцентрација која се однесува на стекнување на контрола од страна на Кнауф Интернешнал ГмбХ (Knauf International GmbH), Германија над работењето на Армстронг Врлд Индустрис, Инк. САД во ЕМЕА и регионот на Пацификот (предмет бр. 08-4/2018)