Alb
Eng
Правна напомена
За нас
Новости
Законодавна рамка
Одлуки
Известувања
Ресурси
Публикации
 

ПРЕС
21.08.2018
Одлука за избор на кандидат за унапредување по пат на интерен оглас


   
  Новости / Прес
 
Самит за конкуренција по повод 20 годишнината од постоењето и работењето на Турската Конкурентска Управа.