Alb
Eng
Правна напомена
За нас
Новости
Законодавна рамка
Одлуки
Известувања
Ресурси
Публикации
 

ПРЕС
06.11.2017
Самит за конкуренција по повод 20 годишнината од постоењето и работењето на Турската Конкурентска Управа.


   
  Известувања / Известувања за концентрации
 
Известување за концентрација со која ТХ-МИНИНГ ДОО Скопје со седиште на ул. Франц Месеснел бр. 2, Скопје стекнува целосна контрола над Стрмош АД Рудници за неметали Пробиштип со седиште на ул. Македонски Револуционери, бр. 56, Пробиштип. (предмет бр. 08-48/2017)