Alb
Eng
Правна напомена
За нас
Новости
Законодавна рамка
Одлуки
Известувања
Ресурси
Публикации
 

ПРЕС
06.11.2017
Самит за конкуренција по повод 20 годишнината од постоењето и работењето на Турската Конкурентска Управа.


   
  Одлуки / Конкуренција / Одлуки / Одлуки во прекршочна постапка
 
КЗК против против Диги Плус Мултимедија ДООЕЛ Скопје и FOX Networks Group Bulgaria EOOD Софија, Република Бугарија – забранет договор
датум
23.12.2016
број
09-2/18
имиња
релевантен пазар
пазарот на канали со филмска програма со македонски превод, кои се емитуваат на територијата на Република Македонија
одлуки