Alb
Eng
Правна напомена
За нас
Новости
Законодавна рамка
Одлуки
Известувања
Ресурси
Публикации
 

ПРЕС
07.09.2017
Меморандум за соработка со цел размена на искуства, знаења, едукација, литература и усовршување на кадри од областите во кои Комисијата за заштита на конкуренцијата и Правниот факултет „Јустинијан Први“ имаат кадровски и други потенцијали и интереси.


   
  Новости / Прес
 
Ден на конкурецијата „Предизвиците во примена на политиката за заштита на конкуренцијата на патот кон ЕУ“ Белград, Република Србија, 7 април 2017 година
Конференцијата беше организирана од Комисијата за заштита на конкуренцијата на Република Србија по повод Денот на конкуренцијата и 11 годишнина од постоењето и работењето на Комисијата за заштита на конкуренцијата на Република Србија.

Темата на конференцијата беше „Предизвиците во примена на политиката за заштита на конкуренцијата на патот кон ЕУ“,односно положбата на националните тела за заштита на конкуренцијата по влегувањето во ЕУ .

Претседателот на Комисијата за заштита на конкуренцијата Благој Чурлинов учествуваше на оваа конференција на која размени искуства поврзани со спроведувањето на правото и политиката за заштита на конкуренцијатa со претставниците од телата за заштита на конкуренцијата од регионот.