Alb
Eng
Правна напомена
За нас
Новости
Законодавна рамка
Одлуки
Известувања
Ресурси
Публикации
 

ПРЕС
23.05.2017
Комисијата за одлучување по прекршок при Комисијата за заштита на конкуренцијата изреше глоба на ПИВАРА СКОПЈЕ АД Скопје од 5,8 милиони евра


23.05.2017
Комисијата за одлучување по прекршок при Комисијата за заштита на конкуренцијата изрече глоба на Прилепска Пиварница АД Прилеп од 2,7 милиони евра


   
  Новости / Прес
 
Ден на конкурецијата „Предизвиците во примена на политиката за заштита на конкуренцијата на патот кон ЕУ“ Белград, Република Србија, 7 април 2017 година
Конференцијата беше организирана од Комисијата за заштита на конкуренцијата на Република Србија по повод Денот на конкуренцијата и 11 годишнина од постоењето и работењето на Комисијата за заштита на конкуренцијата на Република Србија.

Темата на конференцијата беше „Предизвиците во примена на политиката за заштита на конкуренцијата на патот кон ЕУ“,односно положбата на националните тела за заштита на конкуренцијата по влегувањето во ЕУ .

Претседателот на Комисијата за заштита на конкуренцијата Благој Чурлинов учествуваше на оваа конференција на која размени искуства поврзани со спроведувањето на правото и политиката за заштита на конкуренцијатa со претставниците од телата за заштита на конкуренцијата од регионот.