Alb
Eng
Правна напомена
За нас
Новости
Законодавна рамка
Одлуки
Известувања
Ресурси
Публикации
 

ПРЕС
31.10.2018
Нов состав на Комисијата за заштита на конкуренцијата


   
  Одлуки / Конкуренција / Одлуки на судовите
 
Кејблтел ДООЕЛ Скопје против ФОКС ИНТЕРНЕШАНЕЛ ЧЕНАЛС Бугарија ЕООД Софија и Диги Плус Мултимедиjа ДООЕЛ Скопје, Македонија - забранет договор
датум
30.03.2015
број
УЖ-3.бр.5/2015, У-5.бр.445/2012 и У-5.бр.463/2012
имиња
Прекршок
одлуки