Alb
Eng
Правна напомена
За нас
Новости
Законодавна рамка
Одлуки
Известувања
Ресурси
Публикации
 

ПРЕС
31.10.2018
Нов состав на Комисијата за заштита на конкуренцијата


   
  Одлуки / Државна помош/ Одлуки/Акти на КЗК
 
Решение бр. 10-10 од 20.04.2016 година во врска со Оперативниот план за активни програми и мерки за вработување и услуги на пазарот на трудот за 2016 година на Министерството за труд и социјална политка
датум
20.04.2016
број
10-10
имиња
релевантен пазар
одлуки