Alb
Eng
Правна напомена
За нас
Новости
Законодавна рамка
Одлуки
Известувања
Ресурси
Публикации
 

ПРЕС
31.10.2018
Нов состав на Комисијата за заштита на конкуренцијата


   
  Одлуки / Државна помош/ Одлуки/Акти на КЗК
 
Решение со кое се огласува за ништовно Решението на Комисијата за заштита на конкуренцијата Уп.бр.10-151 од 31.01.2014 година
датум
06.09.2016
број
10-9
имиња
релевантен пазар
одлуки