Alb
Eng
Правна напомена
За нас
Новости
Законодавна рамка
Одлуки
Известувања
Ресурси
Публикации
 

ПРЕС
31.05.2018
Eвропски ден на конкуренцијата Софија, Република Бугарија 31 Мај 2018 година


   
  Одлуки / Државна помош/ Одлуки/Акти на КЗК
 
Решение со кое се огласува за ништовно Решението на Комисијата за заштита на конкуренцијата Уп.бр.10-27 од 29.03.2016 година
датум
06.09.2016
број
10-27
имиња
релевантен пазар
одлуки