Alb
Eng
Правна напомена
За нас
Новости
Законодавна рамка
Одлуки
Известувања
Ресурси
Публикации
 

ПРЕС
31.10.2018
Нов состав на Комисијата за заштита на конкуренцијата


   
  Одлуки / Конкуренција / Одлуки / Одлуки во прекршочна постапка
 
КЗК против Македонски телеком АД Скопје
датум
28.03.2016
број
09-16/
имиња
релевантен пазар
обезбедување фиксни телекомуникациски услуги на крајни корисници
одлуки