Alb
Eng
Правна напомена
За нас
Новости
Законодавна рамка
Одлуки
Известувања
Ресурси
Публикации
 

ПРЕС
31.10.2018
Нов состав на Комисијата за заштита на конкуренцијата


   
  Одлуки / Конкуренција / Одлуки / Одлуки во прекршочна постапка
 
КЗК против Рифам ДОО Гостивар
датум
22.04.2016
број
09- 9/11
имиња
релевантен пазар
недоставување податоци
одлуки