Alb
Eng
Правна напомена
За нас
Новости
Законодавна рамка
Одлуки
Известувања
Ресурси
Публикации
 

ПРЕС
06.11.2017
Самит за конкуренција по повод 20 годишнината од постоењето и работењето на Турската Конкурентска Управа.


   
  Одлуки / Државна помош/ Одлуки/Акти на КЗК
 
Решение за доделување на планирана регионална помош на ФПЦ ТЕХНОПЛАСТ ДООЕЛ увоз – извоз Скопје, во ТИРЗ Скопје 1
датум
03.03.2016
број
10-17
имиња
релевантен пазар
одлуки