Alb
Eng
Правна напомена
За нас
Новости
Законодавна рамка
Одлуки
Известувања
Ресурси
Публикации
 

ПРЕС
31.10.2018
Нов состав на Комисијата за заштита на конкуренцијата


   
  Одлуки / Државна помош/ Одлуки/Акти на КЗК
 
Решение за доделување на планирана регионална помош на ФПЦ ТЕХНОПЛАСТ ДООЕЛ увоз – извоз Скопје, во ТИРЗ Скопје 1
датум
03.03.2016
број
10-17
имиња
релевантен пазар
одлуки