Alb
Eng
Правна напомена
За нас
Новости
Законодавна рамка
Одлуки
Известувања
Ресурси
Публикации
 

ПРЕС
31.05.2018
Eвропски ден на конкуренцијата Софија, Република Бугарија 31 Мај 2018 година


   
  Одлуки / Конкуренција / Одлуки на судовите
 
Пресуди на Управниот суд и Вишиот управен су , КЗК против АМД „Тетово“ Тетово
датум
31.12.2015
број
-
имиња
Прекршок
забранет договор и/или договорена практика при нудење на услуга - технички преглед на моторни и приклучни возила
одлуки