Alb
Eng
Правна напомена
За нас
Новости
Законодавна рамка
Одлуки
Известувања
Ресурси
Публикации
 

ПРЕС
21.08.2018
Одлука за избор на кандидат за унапредување по пат на интерен оглас


   
  Законодавна рамка / Конкуренција / Насоки и брошури
 
Насоки за примена на член 7 од Законот за заштита на конкуренцијата за хоризонтални договори за соработка