Alb
Eng
Правна напомена
За нас
Новости
Законодавна рамка
Одлуки
Известувања
Ресурси
Публикации
 

ПРЕС
31.10.2018
Нов состав на Комисијата за заштита на конкуренцијата


   
  Одлуки / Конкуренција / Одлуки на судовите
 
Пресуди на Управниот суд и Вишиот управен суд против ЈПКД „Комуналец“ Гевгелија
датум
25.11.2015
број
Упр.бр.1844/2014_Упр.бр.1912/2014 Упрж.бр.552/2015
имиња
Прекршок
злоупотреба на доминантна позиција при одржување на гробови, гробишта и давање на погребални услуги
одлуки