Alb
Eng
Правна напомена
За нас
Новости
Законодавна рамка
Одлуки
Известувања
Ресурси
Публикации
 

ПРЕС
31.10.2018
Нов состав на Комисијата за заштита на конкуренцијата


   
  Новости / Активности
 
Седница на Комисијата за заштита на конкуренцијата на 31.12.2015
На 31.12.2015 година се одржа седница на Комисијата за заштита на конкуренцијата на чиј дневен ред беше:

1. Предлог Решение за планирано доделување на помош и известувањето за дополнителни информации за формата за известување за регионална помош, поднесено од страна на Владата на Република Македонија, како давател на државна помош, застапувана и претставувана од страна на министерот без ресор г-дин Џери Наумоф, за доделување на планирана регионална помош на М Скуаре Балкан Лимитед ДООЕЛ Скопје со седиште на ул. Црвена Вода бр.7-3,Центар, Скопје, Република Македонија, како корисник на државната помош
2. Разгледување и усвојување на известување до Друштво за комуникациски услуги оне.ВИП ДОО Скопје