Alb
Eng
Правна напомена
За нас
Новости
Законодавна рамка
Одлуки
Известувања
Ресурси
Публикации
 

ПРЕС
31.10.2018
Нов состав на Комисијата за заштита на конкуренцијата


   
  Новости / Активности
 
Седница на Комисијата за заштита на конкуренцијата на 17.12.2015
На 17.12.2015 година се одржа седница на Комисијата за заштита на конкуренцијата на чиј дневен ред беше:

1. Разгледување и усвојување на Решение за планирано доделување на помош и дополнителните информации за формата за известување за регионална помош бр. 10-73 од 04.12.2015 година, поднесено во име на Владата на Република Македонија, како давател на државна помош од страна на Дирекцијата за Технолошки индустриски развојни зони, застапувана и претставувана од страна на директорот Виктор Мизо, за планирано доделување на регионална помош на ЈУРОП ШОК АБСОРБЕРС ДООЕЛ СКОПЈЕ, со седиште: бул.,Јане Сандански“бр.64/3-2 Скопје Аеродром, како корисник на државната помош