Alb
Eng
Правна напомена
За нас
Новости
Законодавна рамка
Одлуки
Известувања
Ресурси
Публикации
 

ПРЕС
31.10.2018
Нов состав на Комисијата за заштита на конкуренцијата


   
  Новости / Активности
 
Седница на Комисијата за заштита на конкуренцијата на 25.11.2015
На 25.11.2015 година се одржа седница на Комисијата за заштита на конкуренцијата на чиј дневен ред беше:

1. Разгледување и усвојување на Решение за концентрацијата со која Кнауф Аквапанел ГмбХ (Knauf Aquapanel GmbH) со седиште на Киперштрасе 19, 44147, Дортмунд, Германија (Kipperstrasse 19, 44147 Dortmund, Germany), има намера да стекне контрола врз Кнауф/УСГ Вервалтунгс ГмбХ, (Knauf/USG Verwaltungs GmbH) со седиште на Цур Хеле 11, Изерлон, 58638, Германија (Zur Helle 11, Iserlohn, 58638 Germany) а со тоа и врз Кнауф/УСГ Системс ГмбХ и Ко КГ (Knauf USG Systems GmbH & Co KG) со седиште на Цур Хеле 11, Изерлон, 58638, Германија (Zur Helle 11, Iserlohn, 58638 Germany).