Alb
Eng
Правна напомена
За нас
Новости
Законодавна рамка
Одлуки
Известувања
Ресурси
Публикации
 

ПРЕС
31.10.2018
Нов состав на Комисијата за заштита на конкуренцијата


   
  Новости / Активности
 
Седница на Комисијата за заштита на конкуренцијата на 16.11.2015
На 16.11.2015 година се одржа седница на Комисијата за заштита на конкуренцијата на чиј дневен ред беше:

1. Разгледување и усвојување на Заклучок за поведување постапка по службена должност за оценка на поднесеното известување за концентрација со која Тева Фармацеутикал Индустрис Лимитед, со седиште на 5 Басел Стрит, Петач Тиква 4951033, Израел има намера да стекне контрола над глобалниот генерички бизнис на Аллерган Плц, со седиште на адреса Клоншаух Бизнис анд Технолоџи Парк, Кулок, Даблин, Д17 Е400, Ирска.

2. Разгледување и усвојување на Решение за концентрацијата помеѓу Друштвото за трговија и услуги КОНЕ МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ Скопје со регистрирано седиште на Филип Втори Македонски бр. 3/Соравиа Центар, 7ми кат, Скопје, Република Македонија и бизнисот за одржување на елеватори на СЕРВИС ДАКА ЛИФТ увоз-извоз ДОО Скопје, со регистрирано седиште на Кочо Рацин бр. 26/18, Скопје, Република Македонија.


3. Разгледување и усвојување на Решение за концентрацијата помеѓу ФЕНИКС ФАРМА ДООЕЛ Скопје со регистрирано седиште на Јадранска Магистрала бр. 31, Бутел Скопје, Република Македонија и ЕКСКЛУЗИВ ФАРМА ДООЕЛ со регистрирано седиште на Зона Индустриале бр. 57, Приштина, Република Косово.