Alb
Eng
Правна напомена
За нас
Новости
Законодавна рамка
Одлуки
Известувања
Ресурси
Публикации
 

ПРЕС
31.10.2018
Нов состав на Комисијата за заштита на конкуренцијата


   
  Новости / Останати новости
 
Меморандум за соработка во областа на заштита на конкуренцијата во железничкиот сектор
На ден 25 Март 2014 година Комисијата за заштита на конкуренцијата и Агенцијата за регулирање на железничкиот сектор склучија меморандум за соработка во областа на заштита на конкуренцијата во железничкиот сектор. Со овој меморандум се очекува да се зголеми ефикасноста во остварувањето на надлежностите доверени на двата органа што ќе придонесе за унапредување на конкуренцијата во железничкиот сектор во РМ.