Alb
Eng
Правна напомена
За нас
Новости
Законодавна рамка
Одлуки
Известувања
Ресурси
Публикации
 

ПРЕС
06.11.2017
Самит за конкуренција по повод 20 годишнината од постоењето и работењето на Турската Конкурентска Управа.


   
  Новости / Останати новости
 
Меморандум за соработка во областа на заштита на конкуренцијата во железничкиот сектор
На ден 25 Март 2014 година Комисијата за заштита на конкуренцијата и Агенцијата за регулирање на железничкиот сектор склучија меморандум за соработка во областа на заштита на конкуренцијата во железничкиот сектор. Со овој меморандум се очекува да се зголеми ефикасноста во остварувањето на надлежностите доверени на двата органа што ќе придонесе за унапредување на конкуренцијата во железничкиот сектор во РМ.