Alb
Eng
Правна напомена
За нас
Новости
Законодавна рамка
Одлуки
Известувања
Ресурси
Публикации
 

ПРЕС
21.08.2018
Одлука за избор на кандидат за унапредување по пат на интерен оглас


   
  Законодавна рамка / Државна помош / Уредби
 
Уредба за условите и постапката за доделување на регионална помош („ Службен весник на Република Македонија“ бр.109/2013)