Alb
Eng
Правна напомена
За нас
Новости
Законодавна рамка
Одлуки
Известувања
Ресурси
Публикации
 

ПРЕС
06.11.2017
Самит за конкуренција по повод 20 годишнината од постоењето и работењето на Турската Конкурентска Управа.


   
  Ресурси / Обрасци/Информации / Конкуренција
 
Формулар за поднесување на известување за концентрација - Прилог 1 од Насоки за начинот на поднесување и пополнување на известување за концентрација