Alb
Eng
Правна напомена
За нас
Новости
Законодавна рамка
Одлуки
Известувања
Ресурси
Публикации
 

ПРЕС
07.09.2017
Меморандум за соработка со цел размена на искуства, знаења, едукација, литература и усовршување на кадри од областите во кои Комисијата за заштита на конкуренцијата и Правниот факултет „Јустинијан Први“ имаат кадровски и други потенцијали и интереси.


   
  Законодавна рамка / Државна помош / Закон за државна помош
 
Закон за контрола на државната помош Сл.весник 145 10
13.11.2010
ВОН СИЛА - Закон за државна помош – Измени 55/07 од 4 Мај 2007 година
04.05.2007
ВОН СИЛА - Закон за изменување и дополнување на законот за државната помош 70/06 од 6 Јуни 2006 година
06.06.2006
ВОН СИЛА - Закон за државната помош 24/03 од 4 Април 2003 година
04.04.2003