Alb
Eng
Правна напомена
За нас
Новости
Законодавна рамка
Одлуки
Известувања
Ресурси
Публикации
 

ПРЕС
23.05.2017
Комисијата за одлучување по прекршок при Комисијата за заштита на конкуренцијата изреше глоба на ПИВАРА СКОПЈЕ АД Скопје од 5,8 милиони евра


23.05.2017
Комисијата за одлучување по прекршок при Комисијата за заштита на конкуренцијата изрече глоба на Прилепска Пиварница АД Прилеп од 2,7 милиони евра


   
  Законодавна рамка / Државна помош / Закон за државна помош
 
Закон за контрола на државната помош Сл.весник 145 10
13.11.2010
ВОН СИЛА - Закон за државна помош – Измени 55/07 од 4 Мај 2007 година
04.05.2007
ВОН СИЛА - Закон за изменување и дополнување на законот за државната помош 70/06 од 6 Јуни 2006 година
06.06.2006
ВОН СИЛА - Закон за државната помош 24/03 од 4 Април 2003 година
04.04.2003