Alb
Eng
Правна напомена
За нас
Новости
Законодавна рамка
Одлуки
Известувања
Ресурси
Публикации
 

ПРЕС
21.08.2018
Одлука за избор на кандидат за унапредување по пат на интерен оглас


   
  За нас / Членови на Комисијата
 


Ана Виткова
– Член на Комисијата

Лични податоци:

Име: АНА ВИТКОВА
Датум на раѓање:  18 август 1984 година
Место на раѓање: Скопје

Образование:

  1. Правен факултет завршила на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј” во Скопје.
  2. Магистер по безбедносни науки, Факултет за безбедност при Универзитетот „ФОН” во Скопје.

Професионално искуство:

  1. Член на Комисијата за заштита на конкуренцијата од април 2015 година - тековно
  2. Државен советник за правни прашања во Канцеларијата на Претседателот на Владата на Република Македонија од март 2008 година – тековно
  3. Претседател на Управен одбор на Агенција за регулирање на железничкиот сектор од декември 2014 до април 2015 година
  4. Член на Надзорен одбор на АД Аеродроми на Македонија од декември 2013 до април 2015 година
  5. Член на Управен одбор на ЈП за стопанисување со објекти за спорт во сопственост на Република Македонија од јули 2014 до април 2015 година
  6. Член на Надзорен одбор на АД Славија од септември 2013 до јануари 2014 година

Јазици:

  • Мајчин: Македонски

Други јазици:

  • Англиски