Alb
Eng
Правна напомена
За нас
Новости
Законодавна рамка
Одлуки
Известувања
Ресурси
Публикации
 

ПРЕС
31.10.2018
Нов состав на Комисијата за заштита на конкуренцијата


   
  За нас / Членови на Комисијата
 


Снежана Костадиноска – Милошеска
– Член на Комисијата

Лични податоци:

Име: СНЕЖАНА КОСТАДИНОСКА – МИЛОШЕСКА
Датум на раѓање:  01 септември 1961 година
Место на раѓање: Кичево

Образование:

  1. Економски факултет завршила на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј” во Скопје.
  2. Магистер на економски науки, Економски факултет при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј” во Скопје.
  3. Доктор на економски науки, Економски институт - Скопје.

Професионално искуство:

  1. Член на Комисијата за заштита на конкуренцијата од април 2012 година - тековно
  2. Виш научен соработник, вонреден професор при Економски институт – Скопје од 2007 година - тековно.
  3. Државен секретар на Министерството за финансии на Република Македонија од 2006 до 2009 година.

Јазици:

  • Мајчин: Македонски

Други јазици:

  • Англиски
  • Француски