Alb
Eng
Правна напомена
За нас
Новости
Законодавна рамка
Одлуки
Известувања
Ресурси
Публикации
Информации од Јавен Карактер
Државна помош ... веб страна
 

ПРЕС
  Не се внесени податоци во базата.
   
  НОВОСТИ
 
27.10.2014
Комисијата за одлучување по прекршок при Комисијата за заштита на конкуренцијата утврди забрането услогласено однесување на трговци со електрична енргија и изрече глоба од 3 милиони евра
02.06.2014
Семинар за картели во јавните набавки
18.02.2014
Завршната конференција за проектот финансиран од ЕУ

ЗАКОНОДАВНА РАМКА

02.01.2015
Водич за откривање незаконски договарања во постапките за доделување на договори за јавни набавки
25.02.2014
УРЕДБА ЗА УСЛОВИТЕ И ПОСТАПКАТА ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА ХОРИЗОНТАЛНА ПОМОШ

ОДЛУКИ

25.11.2014
Концентрација помеѓу Телемах широкопојасна комуникација ДОО Љубљана, Словенија, и Тушмобил ДОО друштво за мобилна комуникација Љубљана, Словенија
25.11.2014
Концентрација помеѓу Телемах Друштво за пружање на услуги во областа на телекомуникации ДОО Сараево, Босна и Херцеговина, и БХБ КЕЈБЛ ТВ ДОО Лукавац, Босна и Херцеговина

ИЗВЕСТУВАЊА

16.01.2015
Известување за концентрација помеѓу НЛБ ИнтерФинанц АГ (NLB Interfinanz AG) Цирих, Швајцарија, НЛБ Монтенегробанка А.Д .(NLB Montenegrobanka a.d.) Подгорица, Црна Гора и Нова Љубљанска Банка Д.Д. (Nova Ljubljanska Banka d.d.) Љубљана, Словенија од една страна и Хотел Тара Будва, Црна Гора, од друга страна (предмет бр. 08-7)
08.01.2015
Известување за концентрација помеѓу МОНДЕЛЕЗ ИНТЕРНАТИОНАЛ, ИНЦ. (МONDELEZ INTERNATIONAL, INC.), СAD и АЦОРН ХОЛДИНГС Б.В. (ACORN HOLDINGS B.V.), Холандија (предмет бр. 08-189/2014)
08.01.2015
Известување за концентрација помеѓу мобилком Мацедониен Бетеилигунгсфервалтунг ГмбХ (mobilkom Mazedonien Beteiligungsverwaltung GmbH)(во натамошниот текст„ММБ“), друштво со ограничена одговорност со регистрирано седиште во Ласалештрасе 9, 1020 Виена, Австрија (Lassallestrasse 9, 1020 Vienna, Austria), и ОНЕ телекомуникациски услуги ДООЕЛ Скопје со седиште на бул. „Кузман Јосифовски – Питу“ бр.15, 1000 Скопје, Република Македонија (предмет бр. 08-192/2014)