Alb
Eng
Правна напомена
За нас
Новости
Законодавна рамка
Одлуки
Известувања
Ресурси
Публикации
Информации од Јавен Карактер
Државна помош ... веб страна
 

ПРЕС
26.10.2015
24 состанок на работната група за железници - Загреб, 15 и 16 октомври 2015 година
На 15 и 16 октомври 2015 година, во Загреб, Хрватска се одржа „24 состанок на работната група за железници, во организација на СЕЕТО Јуоисточно Европска опсерватотија за транспорт и Генералниот Директорат за мобилност и транспорт при Европската Комисија.

   
  НОВОСТИ
 
26.10.2015
24 состанок на работната група за железници - Загреб, 15 и 16 октомври 2015 година
25.10.2015
„Семинар за Новини во економската анализа од областа на конкуренцијата“ - Будимпешта, Р.Унгарија, 20.10.-22.10.2015 година
30.09.2015
„Семинар за докази кај случаи на картели“ - Тбилиси, 22-24 септември 2015 година

ЗАКОНОДАВНА РАМКА

02.07.2015
Насоки за начинот на поднесување и пополнување на известување за концентрација
02.01.2015
Водич за откривање незаконски договарања во постапките за доделување на договори за јавни набавки

ОДЛУКИ

05.10.2015
Kонцентрација со која Претпријатието за надворешна и внатрешна трговија и услуги Нелт Цо. ДОО Добановци (Preduzece za spoljnu I unutrasnju trgovinu I usluge Nelt Co. d.o.o. Dobanovci) Белград, Република Србија ќе стекне контрола над Трговско друштво за интернет трговија ТАКО ЛАКО СХОП ДОО Добановци (Privredno drustvo за internet trgovinu TAKO LAKO SHOP d.o.o. Dobanovci) Белград, Република Србија, по основ на купопродажба на удели
05.10.2015
Концентрацијата помеѓу СИЈ-СЛОВЕНСКА ИНДУСТРИЈА ЈЕКЛА д.д. Љубљана Словенија и Перутина Птуј д.д. Птуј Словенија
05.10.2015
Концентрацијата помеѓу ОРБИКО ДОО за трговија Загреб, Република Хрватска и Дистрибев Д.О.О., Варшава, Република Полска
05.10.2015
Концентрацијата помеѓу ЕКСОР С.п.А., Торино, Италија и ПартнерРе Лтд., Бермуда

ИЗВЕСТУВАЊА

12.11.2015
Известување за концентрација помеѓу АД ИМЛЕК Белград, Република Србија и Нишка млекара доо Ниш, Република Србија (предмет бр. 08-67)
04.11.2015
Концентрација помеѓу Кнауф Аквапанел ГмбХ (Knauf Aquapanel GmbH) Дортмунд, Германија и Кнауф/УСГ Системс ГмбХ и Ко КГ (Knauf USG Systems GmbH & Co KG) , Германија (предмет бр. 08-66/2015)