Alb
Eng
Правна напомена
За нас
Новости
Законодавна рамка
Одлуки
Известувања
Ресурси
Публикации
Информации од Јавен Карактер
Државна помош ... веб страна
 

ПРЕС
19.08.2016
Комисијата за заштита на конкуренцијата доби известување за намерата на Балкан петролеум холдинг лимитед, Лондон, Обединето Кралство за преземање на Макпетрол Акционерско друштво за промет со нафта и нафтени деривати Скопје


   
  НОВОСТИ
 
19.08.2016
Комисијата за заштита на конкуренцијата доби известување за намерата на Балкан петролеум холдинг лимитед, Лондон, Обединето Кралство за преземање на Макпетрол Акционерско друштво за промет со нафта и нафтени деривати Скопје
20.06.2016
Осмиот по ред Форум за конкуренција, кој на почетокот на јуни се одржа во Софија, традиционално ги собра претставниците на нациналните тела за конкуренција од Балканот.
12.05.2016
Комисијата за заштита на конкуренцијата на Турција организираше Меѓународна конференција посветена на политиката на заштита на конкуренцијата на тема ,,Како да се подобри ефикасноста на конкурентски управи,, а на која присуствуваа и претставници од Комисијата за заштита на конкуренцијата на Република Македонија.

ЗАКОНОДАВНА РАМКА

28.12.2015
Насоки за вертикални ограничувања
28.12.2015
Насоки за примена на член 7 од Законот за заштита на конкуренцијата за хоризонтални договори за соработка
28.12.2015
Насоки за можни измени и преземање на обврски во однос на пријавените концентрации прифатливи за Комисијата за заштита на конкуренцијата согласно Законот за заштита на конкуренцијата
28.12.2015
Насоки за оценка на хоризонталните концентрации за целите на Законот за заштита на конкуренцијата
28.12.2015
Насоки за оценка на вертикални и конгломератни концентрации

ОДЛУКИ

24.06.2016
Концентрација помеѓу Хи Стил Груп, Ко., Лтд, China, и Железара Смедерево д.о.о. Србија
13.06.2016
Концентрација помеѓ Грин Холдингс Лимитед, Никозија, Кипар и Ромгрин Универзал Лимитед, Никозија, Кипар
13.06.2016
Концентрација помеѓ „Телемах“ д.о.о. Илиџа-Сараево, Босна и Херцеговина и „Глобал Интернет“ д.о.о. Нови Травник, Босна и Херцеговина
13.06.2016
Концентрација со која Јуан Јинг ИЦЕ Цо. Лимитед, Хонг Конг ќе стекне контрола над International Currency Exchange Limited, Обединето Кралство, Lenlyn U.K. Limited, Обединето Кралство, Exchange Corporation (Europe) Limited, Обединето Кралство и Hoopoe Investments Limited, Обединето Кралство
13.06.2016
Kонцентрација помеѓу Агри Фоод Инвест С.а.р.л.,Големото Војводство на Луксембург и БОНУМ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје и БОНУМ М ДООЕЛ увоз-извоз Скопје
13.06.2016
Kонцентрација помеѓу ЛСРЕФ4 Еагле Луксембург С.а.р.л. Луксембург и Центрис Риал Естејт ГмбХ Виена, Австрија
13.06.2016
Концентрација/заедничко вложување помеѓу Нестле С.А., Швајцарија и ПАИ Партнерс САС, Франција

ИЗВЕСТУВАЊА

22.08.2016
Известување за концентрација помеѓу Хајстед Лимитед, Обединетото Кралство и Трговско друштво за производство, трговија и услуги БАЛФИН МК ДООЕЛ увоз-извоз Скопје (предмет бр. 08-41/2016)
17.08.2016
Известување за концентрација помеѓу „Балкан петролеум холдинг лимитед“, Лондон, Обединето Кралство и Макпетрол Акционерско друштво за промет со нафта и нафтени деривати Скопје (предмет бр. 08-37/2016)