Alb
Eng
Правна напомена
За нас
Новости
Законодавна рамка
Одлуки
Известувања
Ресурси
Публикации
Информации од Јавен Карактер
Државна помош ... веб страна
 

ПРЕС
14.04.2016
Комисијата за заштита на конкуренцијата на Република Србија по повод Денот на конкуренцијата и одбележувањето на десет години успешно работење организираше Меѓународна конференција посветена на политиката на заштита на конкуренцијата на која присуствуваа и претставници од Комисијата за заштита на конкуренцијата на Република Македонија


   
  НОВОСТИ
 
14.04.2016
Комисијата за заштита на конкуренцијата на Република Србија по повод Денот на конкуренцијата и одбележувањето на десет години успешно работење организираше Меѓународна конференција посветена на политиката на заштита на конкуренцијата на која присуствуваа и претставници од Комисијата за заштита на конкуренцијата на Република Македонија
23.03.2016
„ Воведен семинар за почетници од областа на конкуренцијата“ одржан во Будимпешта, Р.Унгарија во периодот 08.03.-11.03.2016 година
26.10.2015
24 состанок на работната група за железници - Загреб, 15 и 16 октомври 2015 година

ЗАКОНОДАВНА РАМКА

28.12.2015
Насоки за вертикални ограничувања
28.12.2015
Насоки за примена на член 7 од Законот за заштита на конкуренцијата за хоризонтални договори за соработка
28.12.2015
Насоки за можни измени и преземање на обврски во однос на пријавените концентрации прифатливи за Комисијата за заштита на конкуренцијата согласно Законот за заштита на конкуренцијата
28.12.2015
Насоки за оценка на хоризонталните концентрации за целите на Законот за заштита на конкуренцијата
28.12.2015
Насоки за оценка на вертикални и конгломератни концентрации

ОДЛУКИ

03.03.2016
Решение за доделување на планирана регионална помош на ФПЦ ТЕХНОПЛАСТ ДООЕЛ увоз – извоз Скопје, во ТИРЗ Скопје 1
25.02.2016
Kонцентрација помеѓу АД ИМЛЕК БЕЛГРАД (АD IMLEK BEOGRAD) Падинска Скела Белград, Република Србија и Нишка млекара доо Ниш (Niska mlekara doo Nis) Ниш, Република Србија

ИЗВЕСТУВАЊА

25.04.2016
Известување за концентрација преку заедничко вложување помеѓу Нестле С.А., Швајцарија и ПАИ Партнерс САС, Франција (предмет бр. 08-28/2016)
21.03.2016
Известување за концентрација Помеѓу Силк Роад Цапитал АГ (Silk Road Capital AG) со седиште на Фрајхофштрасе 22, ЦХ 8700, Цирих – Киснахт, Швајцарија и Алфа Банка АД Скопје, со седиште на Даме Груев бр. 1 Скопје (предмет бр. 08-22/2016)
21.03.2016
Известување за концентрација Помеѓу Новоматик АД (Novomatic AG) со седиште на ул. Виенер стр. 158, 2352 Гумполдскирцхен, Австрија и Казинос Аустриа АД (Casinos Austria Aktiengesellschaft) со седиште на ул. Реннњег 44, 1038 Виена Австрија (предмет бр. 08-19/2016)
21.03.2016
Известување за концентрација Со која ОРБИКО ДОО за трговија Загреб ќе стекне контрола над Оптимум Дистрибуција ЦЗ и СК с.р.о. и Оптимум Дистрибуција сп з о.о. (предмет бр. 08-26)