Alb
Eng
Правна напомена
За нас
Новости
Законодавна рамка
Одлуки
Известувања
Ресурси
Публикации
Информации од Јавен Карактер
Државна помош ... веб страна
 

ПРЕС
  Не се внесени податоци во базата.
   
  НОВОСТИ
 
27.10.2014
Комисијата за одлучување по прекршок при Комисијата за заштита на конкуренцијата утврди забрането услогласено однесување на трговци со електрична енргија и изрече глоба од 3 милиони евра
02.06.2014
Семинар за картели во јавните набавки
18.02.2014
Завршната конференција за проектот финансиран од ЕУ

ЗАКОНОДАВНА РАМКА

25.02.2014
УРЕДБА ЗА УСЛОВИТЕ И ПОСТАПКАТА ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА ХОРИЗОНТАЛНА ПОМОШ
11.12.2013
Образец за дополнителни информации за формата за известување за регионална помош
11.12.2013
Уредба за условите и постапката за доделување на регионална помош („ Службен весник на Република Македонија“ бр.109/2013)

ОДЛУКИ

05.09.2014
Kонцентрација помеѓу Јунајтед Медиа С.а.р.л. (United Media S.a.r.l.), Големо Војводство Луксембург и Орландо Клинци ДОО (Orlando Klinci d.o.o.), Загреб, Република Хрватска
05.09.2014
Kонцентрација помеѓу Арчер Даниелс Мидланд Јуроп Б.В. (Archer Daniels Midland Europe B.V.), Koog aan de Zaan, Холандија, Арчер Даниелс Мидланд Еуропоорт Б.В. (Archer Daniels Midland Europoort B.V), Rotterdam, Холандија, и АДМ Германија ГмбХ (ADM Germany GmbH), Hamburg, Германија, од една страна и ВИЛД Флејворс ГмбХ (WILD Flavors GmbH), Zug, Швајцарија и ВИЛД Дери Ингридиентс ГмбХ (WILD Dairy Ingredients GmbH), Eppelheim, Германија

ИЗВЕСТУВАЊА

11.12.2014
Известување за концентрација помеѓу Друштво за телекомуникациски инженеринг, софтвер, трговија и услуги БЛИЗУ МЕДИА ЕНД БРОУДБЕНД ДООЕЛ Скопје, Трговско радиодифузно друштво оператор на кабелска мрежа АСТРА ПЛУС ДОО Кочани, Трговско друштво за вработување на инвалидни лица – заштитно друштво, радиодифузно друштво – оператор на кабелска мрежа ФИЛАДЕЛФИЈА 2002 ДОО Кочани, Трговско радиодифузно друштво – оператор на кабелска мрежа КАБЕЛ РИЗ ДОО Кочани, Друштво за производство, трговија и услуги СИСТЕМ КАБЕЛ ДООЕЛ експорт-импорт Миладиновци Илинден и Друштво за услуги и трговија СПЕЈС ТЕЛ НЕТ ДООЕЛ Кадино Илинден1 (предмет бр. 08-185)
10.11.2014
Известување за концентрација помеѓу Телемах ДОО Сараево (Telemach d.o.o. Saraevо) и БХБ КЕЈБЛ ТВ ДОО Лукавац (BHB CABLE TV d.o.o. Lukavac), (предмет бр. 08-182/2014)
10.11.2014
Известување за концентрација помеѓу Телемах широкопојасна комуникација ДОО (Telemach sirokopasovne komunikacije d.o.o.), Словенија и Тушмобил ДОО друштво за мобилна комуникација (Tusmobil d.o.o. podjetje za mobilne komunikacije), Словенија (предмет бр. 08-183/2014)