Alb
Eng
Правна напомена
За нас
Новости
Законодавна рамка
Одлуки
Известувања
Ресурси
Публикации
Информации од Јавен Карактер
Државна помош ... веб страна
 

ПРЕС
  Не се внесени податоци во базата.
   
  НОВОСТИ
 
02.06.2014
Семинар за картели во јавните набавки
18.02.2014
Завршната конференција за проектот финансиран од ЕУ
20.01.2014
Завршна конференција на твининг проектот

ЗАКОНОДАВНА РАМКА

25.02.2014
УРЕДБА ЗА УСЛОВИТЕ И ПОСТАПКАТА ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА ХОРИЗОНТАЛНА ПОМОШ
11.12.2013
Образец за дополнителни информации за формата за известување за регионална помош
11.12.2013
Уредба за условите и постапката за доделување на регионална помош („ Службен весник на Република Македонија“ бр.109/2013)

ОДЛУКИ

25.07.2014
Фокуснет против Македонски Телеком
30.05.2014
Концентрација помеѓу Филип Морис Интернационал Менаџмент СА, Швајцарија и Тутунски комбинат АД Прилеп, Македонија

ИЗВЕСТУВАЊА

01.08.2014
Известување за концентрација помеѓу Арчер Даниелс Мидланд Јуроп Б.В. (Archer Daniels Midland Europe B.V.), Холандија, Арчер Даниелс Мидланд Еуропоорт Б.В. (Archer Daniels Midland Europoort B.V) Холандија, и АДМ Германија ГмбХ (ADM Germany GmbH) Германија, од една страна и ВИЛД Флејворс ГмбХ (WILD Flavors GmbH) Швајцарија и ВИЛД Дери Ингридиентс ГмбХ (WILD Dairy Ingredients GmbH) Германија (предмет бр. 08-179)
29.07.2014
Известување за концентрација помеѓу Алфа Банка А.Е. (Alpha Bank A.E.) Атина, Република Грција, СитиБанка Интернатионал ПЛЦ (Таргет-Префрленото бизнис работење на ЦИП) (CitiBank International PLC) Лондон, Обединето Кралство и Динерс Клуб на Грција Финансиска Компанија С.А. (Diners Club of Greece Finance Company S.A.) Атина, Република Грција (предмет бр. 08-172)
29.07.2014
Известување за концентрација помеѓу Хемофарм А.Д. Вршац (Hemofarm a.d. Vrsac) Вршац, Република Србија и Работењето на Фарманова ДОО (Poslovanje Pharmanove d.o.o.) Обреновац, Белград, Република Србија (предмет бр. 08-177)