Alb
Eng
Правна напомена
За нас
Новости
Законодавна рамка
Одлуки
Известувања
Ресурси
Публикации
Информации од Јавен Карактер
Државна помош ... веб страна
 

ПРЕС
  Не се внесени податоци во базата.
   
  НОВОСТИ
 
02.06.2014
Семинар за картели во јавните набавки
18.02.2014
Завршната конференција за проектот финансиран од ЕУ
20.01.2014
Завршна конференција на твининг проектот

ЗАКОНОДАВНА РАМКА

25.02.2014
УРЕДБА ЗА УСЛОВИТЕ И ПОСТАПКАТА ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА ХОРИЗОНТАЛНА ПОМОШ
11.12.2013
Образец за дополнителни информации за формата за известување за регионална помош
11.12.2013
Уредба за условите и постапката за доделување на регионална помош („ Службен весник на Република Македонија“ бр.109/2013)

ОДЛУКИ

30.05.2014
Концентрација помеѓу Филип Морис Интернационал Менаџмент СА, Швајцарија и Тутунски комбинат АД Прилеп, Македонија
15.05.2014
Kонцентрација помеѓу Карсо Телеком Б.В., Холандија и Телеком Австрија Актиенгеселшафт, Австрија

ИЗВЕСТУВАЊА

16.06.2014
Известување за концентрација помеѓу Словениа Броадбанд Сарл Луксембург, Луксембург и АД Броадбанд Монтенегро, Црна Гора (предмет бр. 08-173/2014)
10.06.2014
Известување за концентрација помеѓу КАС-Оне Холдинггезелшафт мбХ (CAS-One Holdinggesellschaft mbH) Хановер, Германија и Емитек Гезелшафт фур Емисионтехнологи мбХ (Emitec Gesellschaft für Emissionstechnologie mbH) Лохмар, Германија (предмет бр. 08-172)