Alb
Eng
Правна напомена
За нас
Новости
Законодавна рамка
Одлуки
Известувања
Ресурси
Публикации
Информации од Јавен Карактер
Државна помош ... веб страна
 

ПРЕС
12.05.2016
Комисијата за заштита на конкуренцијата на Турција организираше Меѓународна конференција посветена на политиката на заштита на конкуренцијата на тема ,,Како да се подобри ефикасноста на конкурентски управи,, а на која присуствуваа и претставници од Комисијата за заштита на конкуренцијата на Република Македонија.


   
  НОВОСТИ
 
12.05.2016
Комисијата за заштита на конкуренцијата на Турција организираше Меѓународна конференција посветена на политиката на заштита на конкуренцијата на тема ,,Како да се подобри ефикасноста на конкурентски управи,, а на која присуствуваа и претставници од Комисијата за заштита на конкуренцијата на Република Македонија.
14.04.2016
Комисијата за заштита на конкуренцијата на Република Србија по повод Денот на конкуренцијата и одбележувањето на десет години успешно работење организираше Меѓународна конференција посветена на политиката на заштита на конкуренцијата на која присуствуваа и претставници од Комисијата за заштита на конкуренцијата на Република Македонија
23.03.2016
„ Воведен семинар за почетници од областа на конкуренцијата“ одржан во Будимпешта, Р.Унгарија во периодот 08.03.-11.03.2016 година

ЗАКОНОДАВНА РАМКА

28.12.2015
Насоки за вертикални ограничувања
28.12.2015
Насоки за примена на член 7 од Законот за заштита на конкуренцијата за хоризонтални договори за соработка
28.12.2015
Насоки за можни измени и преземање на обврски во однос на пријавените концентрации прифатливи за Комисијата за заштита на конкуренцијата согласно Законот за заштита на конкуренцијата
28.12.2015
Насоки за оценка на хоризонталните концентрации за целите на Законот за заштита на конкуренцијата
28.12.2015
Насоки за оценка на вертикални и конгломератни концентрации

ОДЛУКИ

29.03.2016
Концентрација со која АМАДЕУС ИТ ГРОУП С.А, со седиште на Салвадор де Мадариага (Salvador de Madariaga) 1, 28027 Мадрид, Шпанија ќе стекне контрола над АМАДЕУС СЛОВЕНИЈА Компанија за маркетинг д.о.о со седиште во Љубљана на Дунајска Цеста 122, Словенија и над Друштвото за комуникации, промет и услуги НМЦ ДОО Скопје со седиште на Градски ѕид блок 2 бб Скопје
29.03.2016
Концентрација помеѓу Инграм Микро Инц, со седиште на 3351 Мичелсон Драјв, Апартман 100, Ирвин, Калифорнија 92612-0697, САД и РРЦ Полска Сп.з.о.о. со седиште на Фарбиарска 69, 02-682 Варшава, Полска

ИЗВЕСТУВАЊА

26.05.2016
Известување за концентрација помеѓу ЛСРЕФ4 Еагле Луксембург С.а.р.л. Бертрањ, Луксембург и Центрис Риал Естејт ГмбХ., Виена, Австрија (предмет бр. 08-32/2016)
25.05.2016
Известување за концентрација помеѓу „Телемах“ д.о.о. Илиџа-Сараево, Босна и Херцеговина и „Глобал Интернет“ д.о.о. Нови Травник („Global Internet“ d.o.o. Novi Travnik) Босна и Херцеговина (предмет бр. 08-31/2016)