Alb
Eng
Правна напомена
За нас
Новости
Законодавна рамка
Одлуки
Известувања
Ресурси
Публикации
Информации од Јавен Карактер
Државна помош ... веб страна
 

ПРЕС
19.08.2016
Комисијата за заштита на конкуренцијата доби известување за намерата на Балкан петролеум холдинг лимитед, Лондон, Обединето Кралство за преземање на Макпетрол Акционерско друштво за промет со нафта и нафтени деривати Скопје


   
  НОВОСТИ
 
19.08.2016
Комисијата за заштита на конкуренцијата доби известување за намерата на Балкан петролеум холдинг лимитед, Лондон, Обединето Кралство за преземање на Макпетрол Акционерско друштво за промет со нафта и нафтени деривати Скопје
20.06.2016
Осмиот по ред Форум за конкуренција, кој на почетокот на јуни се одржа во Софија, традиционално ги собра претставниците на нациналните тела за конкуренција од Балканот.
12.05.2016
Комисијата за заштита на конкуренцијата на Турција организираше Меѓународна конференција посветена на политиката на заштита на конкуренцијата на тема ,,Како да се подобри ефикасноста на конкурентски управи,, а на која присуствуваа и претставници од Комисијата за заштита на конкуренцијата на Република Македонија.

ЗАКОНОДАВНА РАМКА

29.12.2016
Насоки за ослободување или намалување на глобата
31.08.2016
Насоки за уврдување на случаите во кои при оценка на концентрациите Комисијата за заштита на конуренцијата вообичаено ќе утврди дека истите се во согласност со Законот за заштита на конкуренцијата

ОДЛУКИ

17.10.2016
Kонцентрација со која МЛС Цо. Лтд.(MLS Co. Ltd.),Кина ќе стекне контрола над Ледванс ГмбХ (Ledvance GmbH) Германија и Ледванс ЛЛЦ (Ledvance LLC), САД
03.10.2016
Концентрација со која КПНК Кооператиф У.А., Холандија и Коперникус Корпорејшн Б.В., Холандија ќе стекнат заедничка контрола над Коперникус Технолоџи д.о.о. Белград, Република Србија
03.10.2016
Kонцентрација со која Србија Бродбенд – Српске кабловске мреже д.о.о. Белград, Република Србија ќе стекнет контрола над Интерактивни кабловски обединети мрежи – И.КОМ д.о.о, Белград, Република Србија
03.10.2016
Концентрација со која Мосбургер ГмбХ (Mosburger GmbH), Австрија ќе стекне контрола над работењето за производство на табли и амбалажи од брановиден картон во Ескесеиш фабриката на Шишеџам Групата
03.10.2016
Kонцентрација со која ГРВЦ Холдингс Лимитед (GRWC Holdings Limited), Кипар, и лицето Богуслав Ковалски, државјанин на Република Полска, ќе стекнат заедничка контрола над Грал С.А. (Graal S.A.), Полска

ИЗВЕСТУВАЊА

20.01.2017
Известување за концентрација помеѓу Аццелератио Цапитал Н.В. (Acceleratio Capital N.V.) и ГфК – Нирнберг Геселлсцхафт фур Консум-, Маркт- инд Абсатзфорсцхунг е.В, (GfK-Nürnberg Gesellschaft für Konsum-, Markt- und Absatzforschung e.V.) од една страна и ГфК СЕ, од друга (предмет бр. 08-10/2017)
20.01.2017
Известување за концентрација помеѓу ХК Холдингс Цо., Лтд (HK Holdings Co., Ltd) и Хитачи Коки Ко., Лтд (Hitachi Koki Co., Ltd) (предмет бр. 08-9/2017)