Alb
Eng
Правна напомена
За нас
Новости
Законодавна рамка
Одлуки
Известувања
Ресурси
Публикации
Информации од Јавен Карактер
Државна помош ... веб страна
 

ПРЕС
29.09.2015
„Руска конкурентска недела“ Москва, 21-24 септември 2015 година
Во периодот од 21-24 септември 2015 година, во Москва, Русија, се одржа меѓународен настан на тема „Руска конкурентска недела“, по повод 25 годишнината од руската антимонополска регулација, во организација на Федералната Антимонополска Служба.

   
  НОВОСТИ
 
29.09.2015
„Руска конкурентска недела“ Москва, 21-24 септември 2015 година
08.07.2015
Комисијата за заштита на конкуренцијата на седница одржана на 08.07.2015 година ја одобри концентрацијата со која мобилком Мацедониен Бетеилигунгсфервалтунг ГмбХ Виена, Австрија ќе стекне контрола над ОНЕ телекомуникациски услуги ДООЕЛ Скопје
06.07.2015
Подносителите на известувањето, мобилком Мацедониен Бетеилигунгсфервалтунг ГмбХ Виена, и Телеком Словеније д.д. Љубљана, Словенија доставија изменети обврски до Комисијата за заштита на конкуренцијата.

ЗАКОНОДАВНА РАМКА

02.07.2015
Насоки за начинот на поднесување и пополнување на известување за концентрација
02.01.2015
Водич за откривање незаконски договарања во постапките за доделување на договори за јавни набавки

ОДЛУКИ

08.07.2015
Концентрацијата помеѓу мобилком Мацедониен Бетеилигунгсфервалтунг ГмбХ (mobilkom Mazedonien Beteiligungsverwaltung GmbH) Виена, Австрија и ОНЕ телекомуникациски услуги ДООЕЛ Скопје, Република Македонија
24.06.2015
Kонцентрација помеѓу Линдаб АБ, друштво со ограничена одговорност со седиште на 269 82 Båstad, Шведска и ХИДРИА ИМП КЛИМА производња клима системов д.о.о. друштво со ограничена одговорност, со седиште на Godovic 150, 5275 Godovic, Република Словенија

ИЗВЕСТУВАЊА

22.09.2015
Известување за концентрација помеѓу ЕКСОР С.п.А., Торино, Италија, и ПартнерРе Лтд, Бермуда, (предмет бр. 08-59/2015)
22.09.2015
Известување за концентрација помеѓу СИЈ-СЛОВЕНСКА ИНДУСТРИЈА ЈЕКЛА д.д. Љубљана Словенија и Перутина Птуј д.д. Птуј (Perutina Ptuj d.d. Ptuj), Словенија (предмет бр. 08-62/2015)