Alb
Eng
Правна напомена
За нас
Новости
Законодавна рамка
Одлуки
Известувања
Ресурси
Публикации
Информации од Јавен Карактер
Државна помош ... веб страна
 

ПРЕС
26.10.2015
24 состанок на работната група за железници - Загреб, 15 и 16 октомври 2015 година
На 15 и 16 октомври 2015 година, во Загреб, Хрватска се одржа „24 состанок на работната група за железници, во организација на СЕЕТО Јуоисточно Европска опсерватотија за транспорт и Генералниот Директорат за мобилност и транспорт при Европската Комисија.

   
  НОВОСТИ
 
26.10.2015
24 состанок на работната група за железници - Загреб, 15 и 16 октомври 2015 година
25.10.2015
„Семинар за Новини во економската анализа од областа на конкуренцијата“ - Будимпешта, Р.Унгарија, 20.10.-22.10.2015 година
30.09.2015
„Семинар за докази кај случаи на картели“ - Тбилиси, 22-24 септември 2015 година

ЗАКОНОДАВНА РАМКА

28.12.2015
Насоки за вертикални ограничувања
28.12.2015
Насоки за примена на член 7 од Законот за заштита на конкуренцијата за хоризонтални договори за соработка
28.12.2015
Насоки за можни измени и преземање на обврски во однос на пријавените концентрации прифатливи за Комисијата за заштита на конкуренцијата согласно Законот за заштита на конкуренцијата
28.12.2015
Насоки за оценка на хоризонталните концентрации за целите на Законот за заштита на конкуренцијата
28.12.2015
Насоки за оценка на вертикални и конгломератни концентрации

ОДЛУКИ

28.12.2015
Kонцентрација помеѓу АрцелорМиттал Ацералиа Баскуе Холдинг С.Л. Шпанија, Банко Билбао Визкаја Аргентина С.А Шпанија, Банко де Сабаделл С.А. Шпанија, Банко Сантандер С.А Шпанија, Банко Популар Еспањол С.А. Шпанија, Банкиа С.А. Шпанија, Каиксабанк С.А. Шпанија, Банкинтер С.А Шпанија, Каха Рурал де Наварра, С. Коп. Де Кредито Шпанија и Кутксабанк С.А. Шпанија од една страна и Багоета С.Л. Шпанија од друга
17.12.2015
Доделување на регионална помош на ЈУРОП ШОК АБСОРБЕРС ДООЕЛ Скопје од страна на Дирекцијата за технолошки индустриски развојни зони

ИЗВЕСТУВАЊА

21.01.2016
Известување за концентрација помеѓу Петрол Словенска енергетска дружба дд Љубљана, Словенија и Геоплин доо Љубљана, , Словенија (предмет бр. 08-68/2015)
12.01.2016
Известување за концентрација помеѓу Европски Архитектектонски Системи С.а.р.л. (European Architectural Systems S.a.r.l.) Luxembourg и ТРИМО инжениринг ин производња монтажних објектов д.д. (TRIMO inzeniring in proizvodnja montaznih objektov d.d) , Trebnje, Словенија (предмет бр. 08-5/2016)