Alb
Eng
Правна напомена
За нас
Новости
Законодавна рамка
Одлуки
Известувања
Ресурси
Публикации
Информации од Јавен Карактер
Државна помош ... веб страна
 

ПРЕС
24.03.2017
18-та Меѓународна конференција за заштита на конкуренцијата во Берлин


   
  НОВОСТИ
 
24.03.2017
18-та Меѓународна конференција за заштита на конкуренцијата во Берлин
19.08.2016
Комисијата за заштита на конкуренцијата доби известување за намерата на Балкан петролеум холдинг лимитед, Лондон, Обединето Кралство за преземање на Макпетрол Акционерско друштво за промет со нафта и нафтени деривати Скопје
20.06.2016
Осмиот по ред Форум за конкуренција, кој на почетокот на јуни се одржа во Софија, традиционално ги собра претставниците на нациналните тела за конкуренција од Балканот.

ЗАКОНОДАВНА РАМКА

29.12.2016
Насоки за ослободување или намалување на глобата
31.08.2016
Насоки за уврдување на случаите во кои при оценка на концентрациите Комисијата за заштита на конуренцијата вообичаено ќе утврди дека истите се во согласност со Законот за заштита на конкуренцијата

ОДЛУКИ

08.02.2017
Kонцентрација помеѓу Ерсте Кард Клуб доо, со седиште на ул. Прашка бр. 5, 10000 Загреб, ХрватскаиФинансиско друштво за издавање и администрирање на кредитни картички Динерс Клуб Интернационал МАК ДООЕЛ Скопје
31.01.2017
Концентрација со која ХК Холдингс Цо., Лтд (HK Holdings Co., Ltd), Токио, Јапонија, ќе стекне контрола над Хитачи Коки Ко., Лтд (Hitachi Koki Co., Ltd), Токио, Јапонија, преку купопродажба на акции
31.01.2017
Концентрација со која Аццелератио Цапитал Н.В. (Acceleratio Capital N.V.), Амстердам, Хпландија и ГфК – Нирнберг Геселлсцхафт фур Консум-, Маркт- инд Абсатзфорсцхунг е.В, (GfK-Nürnberg Gesellschaft für Konsum-, Markt- und Absatzforschung e.V.) Нирнберг, Германија ќе стекнат заедничка контрола над ГфК СЕ, Нуернберг, Германија преку купопродажба на акции

ИЗВЕСТУВАЊА

07.03.2017
Известување за концентрација со која „Сауди Арабијан Амиантит Ко. и ВИГ Витершдорфер Холдинг ГмбХ ќе стекнат заедничка контрола преку заедничко вложување во веќе постоечкото друштво – „ХОБАС Пајпс Интернационал ГмбХ“ (предмет бр. 08-23/2017)
27.02.2017
Известување за концентрација со која BATUS HOLDING INC (BAT) од Соединетите Американски Држави ќе стекне контрола над REYNOLDS AMERICAN INC (RAI) од Соединетите Американски Држави (предмет бр. 08-21)