Alb
Eng
Правна напомена
За нас
Новости
Законодавна рамка
Одлуки
Известувања
Ресурси
Публикации
Информации од Јавен Карактер
Државна помош ... веб страна
 

ПРЕС
31.10.2018
Нов состав на Комисијата за заштита на конкуренцијата


   
  НОВОСТИ
 
31.10.2018
Нов состав на Комисијата за заштита на конкуренцијата
21.08.2018
Одлука за избор на кандидат за унапредување по пат на интерен оглас
31.05.2018
Eвропски ден на конкуренцијата Софија, Република Бугарија 31 Мај 2018 година

ЗАКОНОДАВНА РАМКА

29.12.2016
Насоки за ослободување или намалување на глобата
31.08.2016
Насоки за уврдување на случаите во кои при оценка на концентрациите Комисијата за заштита на конуренцијата вообичаено ќе утврди дека истите се во согласност со Законот за заштита на конкуренцијата

ОДЛУКИ

16.10.2018
Концентрација помеѓу МХП СЕ, Кипар и Перутнина Птуј д.д., Словенија
31.08.2018
Концентрација помеѓу Салус Љубљана, д.д. Словенија и Санолабор, д.д. Словенија
31.08.2018
Концентрација со која НЕПТ Холдингс С.а.р.л. Луксембург, Фондацијата Луски, Лихтенштајн, г-н. Мирио Трои, Италија, г-дин Енрико Ацетола, Италија, г-дин Доминик Сливовски, Полска, и 365 Гиорни с.п.л, Италија ќе стекнат заедничка контрола над ИТП С.А. (ITPS.A.), Полска

ИЗВЕСТУВАЊА

20.12.2018
Известување за концентрација со која Халк Банка АД Скопје ќе стекне контрола над Друштвото за осигурување Нова Oсигурување АД Скопје (предмет бр. 08-91/2018)
13.12.2018
Известување за концентрација со која Триглав Склади, друштво за управување ДОО, Љубљана, Словенија ќе стекне единствена контрола врз Алта Склади, друштво за управување АД од Љубљана, Словенија (предмет бр. 08-90 од 11.12.2018 година)
13.12.2018
Известување за концентрација со која ЦК Холдингс Цо., Лтд. (CK Holdings Co., Ltd.) од Јапонија ќе стекне индиректна единствена контрола над Мањети Марели С.п.А (Magneti Marelli S.p.A.) од Италија (предмет бр. 08-88 од 03.12.2018 година)