Alb
Eng
Правна напомена
За нас
Новости
Законодавна рамка
Одлуки
Известувања
Ресурси
Публикации
 

ПРЕС
31.10.2018
Нов состав на Комисијата за заштита на конкуренцијата


   
  За нас / Членови на Комисијата
 


Благој Чурлинов
- Претседател на Комисијата

Лични податоци:

Име: БЛАГОЈ ЧУРЛИНОВ
Датум на раѓање:  02 фебруари 1962
Место на раѓање: Струмица

Образование:

  1. Правен факултет завршил на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј” во Скопје.

Професионално искуство:

  1. Претседател на Комисија за заштита на конкуренцијата од април 2012 година - тековно
  2. Раководител на Одделение за првостепена управна постапка во Министерство за финансии – Струмица од февруари 2008 до април 2012 година .
  3. Советник во Министерство за финансии – Струмица – Управа за имотно правни работи од 2007 до 2008 година.
  4. Вработен во сопствена фирма со текстил од 1994 до 2007 година.
  5. Менаџер за продажба во „Југотрговија“ – Скопје од 1989 до 1991 година.

Јазици:

  • Мајчин: Македонски

Други јазици:

  • Aнглиски
  • Бугарски
  • Српски