Alb
Eng
Правна напомена
За нас
Новости
Законодавна рамка
Одлуки
Известувања
Ресурси
Публикации
 

ПРЕС
31.10.2018
Нов состав на Комисијата за заштита на конкуренцијата


   
  За нас / Членови на Комисијата
 

Д-р Владимир Наумовски - Претседател на Комисијата


Димитрија Вревезоски - Член на Комисијата


Насер Жарку - Член на Комисијата


Александар Давчевски - Член на Комисијата


Ана Виткова - Член на Комисијата