Alb
Eng
Правна напомена
За нас
Новости
Законодавна рамка
Одлуки
Известувања
Ресурси
Публикации
 

ПРЕС
31.10.2018
Нов состав на Комисијата за заштита на конкуренцијата


   
  Информации од јавен карактер
 

 

Службено лице задолжено за посредување на информации од јавен карактер во Комисијата за заштита на конкуренцијата:

Каролина Андоновска – раководител на одделение при Комисијата за заштита на конкуренцијата

e-mail: karolina.andonovska@kzk.gov.mk

Тел: ++3892 3298 666

Факс: ++3892 3296 466

Адреса: Комисија за заштита на конкуренцијата

Ул. Св.Кирил и Методиј бр. 54 (6 кат)

1000 Скопје, Република Македонија

-

Листа на информации од јавен карактер (PDF формат) тука

Барање за пристап до информации од јавен карактер (PDF формат) тука