Alb
Eng
Правна напомена
За нас
Новости
Законодавна рамка
Одлуки
Известувања
Ресурси
Публикации
 

ПРЕС
23.05.2017
Комисијата за одлучување по прекршок при Комисијата за заштита на конкуренцијата изреше глоба на ПИВАРА СКОПЈЕ АД Скопје од 5,8 милиони евра


23.05.2017
Комисијата за одлучување по прекршок при Комисијата за заштита на конкуренцијата изрече глоба на Прилепска Пиварница АД Прилеп од 2,7 милиони евра


   
  Информации од јавен карактер
 

 

Службено лице задолжено за посредување на информации од јавен карактер во Комисијата за заштита на конкуренцијата:

Каролина Андоновска – раководител на одделение при Комисијата за заштита на конкуренцијата

e-mail: karolina.andonovska@kzk.gov.mk

Тел: ++3892 3298 666

Факс: ++3892 3296 466

Адреса: Комисија за заштита на конкуренцијата

Ул. Св.Кирил и Методиј бр. 54 (6 кат)

1000 Скопје, Република Македонија

-

Листа на информации од јавен карактер (PDF формат) тука

Барање за пристап до информации од јавен карактер (PDF формат) тука