Alb
Eng
Правна напомена
За нас
Новости
Законодавна рамка
Одлуки
Известувања
Ресурси
Публикации
Информации од Јавен Карактер
Државна помош ... веб страна
 

ПРЕС
13.04.2018
Меморандум за соработка помеѓу Комисијата за заштита на конкуренцијата и Турската конкурентска Управа


   
  НОВОСТИ
 
13.04.2018
Меморандум за соработка помеѓу Комисијата за заштита на конкуренцијата и Турската конкурентска Управа
06.11.2017
Самит за конкуренција по повод 20 годишнината од постоењето и работењето на Турската Конкурентска Управа.
07.09.2017
Меморандум за соработка со цел размена на искуства, знаења, едукација, литература и усовршување на кадри од областите во кои Комисијата за заштита на конкуренцијата и Правниот факултет „Јустинијан Први“ имаат кадровски и други потенцијали и интереси.

ЗАКОНОДАВНА РАМКА

29.12.2016
Насоки за ослободување или намалување на глобата
31.08.2016
Насоки за уврдување на случаите во кои при оценка на концентрациите Комисијата за заштита на конуренцијата вообичаено ќе утврди дека истите се во согласност со Законот за заштита на конкуренцијата

ОДЛУКИ

23.02.2018
23.02.2018

ИЗВЕСТУВАЊА

18.04.2018
Известување за концентрација со која Унитарното претпријатие “Велком” (Unitary enterprise Velkom) Минск Белорусија има намера да стекне непосредна контрола врз друштвото Отворено Акционерско Друштво Витебскиј областној техно-торговиј центр „Гарант“ (Open Joint Stock Company „Vitebskiy oblastnoy tecno-torgoviy tsentr „Garant“) Витебск, Белорусија (предмет бр. 08-37/2018)
16.04.2018
Известување за концентрација со која Бајрше Моторен Верке Акцингезелшафт (Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft) од Германија и Даимлер АГ (Daimler AG) од Германија ќе создадат шест друштва за заедничко вложување (предмет бр. 08-35 од 11.04.2018 година)