Mak
Eng
Njoftim ligjor
Rreth nesh
Të rejat
Korniza ligjore
Vendimet
Njoftimet
Burime
Publikime
 

NJOFTIME PËR SHTYP
12.04.2017
Dita e konkurrencës,, "Sfidat në zbatimin e politikës për mbrojtjen e konkurrencës në rrugën e BE-së", Beograd, Serbi, 7 prill, 2017


   
  Rreth nesh / Anëtarët e Komisionit
 


Naser Zharku- Anëtar i komisionit

Të dhënat personale:

Emri : Naser Zharku
Datëlindja : 25 shtator 1976
Vendlindja: Shkup


Arsimimi::

 1. Fakultetin ekonomik e kreu ne Universitetin shtetëror të Tetovës, në Tetovë.
 2. Magjistër i ekonomisë, në Universitetin për turizëm dhe menaxhment, Shkup.

Përvoja profesionale:

 1. Anëtar i angazhuar profesionalisht ne Komisionin për Mbrojtjen e konkurrencës prej prill të vitit 2012- vijon.
 2. Udhëheqës i ekspoziturës në Univerzalna investiciona banka (Uni Banka) SHA Shkup.
 3. Komercialist bankar- analist i kredisë në HALLK BANK SHA Shkup prej 2003-2007.
 4. Menaxher i projektit në shoqatën humanitare ,,Jeta” prej vitit 2000-2003.
 5. Anketues në Institutin për marketing strategjik dhe hulumtim te mediumeve ISMIM prej vitit 1999 deri në vitin 2000.
 6. Organizator në ,, Alb –turist internacional” – Shkup 1997-1998.
 7. Agjent marketingu në TV ERA- Shkup 1994-1995.

Gjuhët:

 • Gjuhë amtare: Shqip

Gjuhë të tjera:

 • Maqedonisht
 • Serbisht
 • Frëngjisht
 • Anglisht