Mak
Eng
Njoftim ligjor
Rreth nesh
Të rejat
Korniza ligjore
Vendimet
Njoftimet
Burime
Publikime
 

NJOFTIME PËR SHTYP
12.04.2017
Dita e konkurrencës,, "Sfidat në zbatimin e politikës për mbrojtjen e konkurrencës në rrugën e BE-së", Beograd, Serbi, 7 prill, 2017


   
  Vendimet/Konkurrencë/Vendimet/Vendimet në procedurë administrative
 
Përqendrimi me të cilin Junajted Media S.a.r.l. (UnitedMediaS.à.r.l.),Luksemburg, z. Andrej Iliq Serbi, dhe z. Gjorgje Trboviq Serbi, do të fitojnë kontrollin e përbashkët ndaj AJDIXHEJDigital Holding Limited (IDJDigital Holding Limited),Maltë
datë
31.01.2017
numër
08-07
emrat
tregu relevant
program muzikor,shpërndarjen digjitale e veprave muzikore audiovizuale dhe prodhimin dhe transmetimin e përmbajtjeve televizive me pagesë
Vendimet