Mak
Eng
Njoftim ligjor
Rreth nesh
Të rejat
Korniza ligjore
Vendimet
Njoftimet
Burime
Publikime
 

NJOFTIME PËR SHTYP
12.04.2017
Dita e konkurrencës,, "Sfidat në zbatimin e politikës për mbrojtjen e konkurrencës në rrugën e BE-së", Beograd, Serbi, 7 prill, 2017


   
  Njoftimet/Njoftime për përqendrimet
 
Njoftimi i përqendrimit në mes të "Ballkan Petroleum Holding Limited", Londër, Mbretëria e Bashkuar dhe Makpetrol Shoqëria Aksionare për tregtinë e naftës dhe derivateve të naftës Shkup