Mak
Eng
Njoftim ligjor
Rreth nesh
Të rejat
Korniza ligjore
Vendimet
Njoftimet
Burime
Publikime
 

NJOFTIME PËR SHTYP
12.04.2017
Dita e konkurrencës,, "Sfidat në zbatimin e politikës për mbrojtjen e konkurrencës në rrugën e BE-së", Beograd, Serbi, 7 prill, 2017


   
  Njoftimet/Njoftime për përqendrimet
 
Njoftim i përqendrimit i cili ndodh në një mënyrë që Hemofarm a.d. Vrshac (Hemofarma a.d. Vršac), Republika e Serbisë, nga shoqëria Ivanoviq dhe djemtë d.o.o. Beograd, Republika e Serbisë, merr një pronë ta caktuar ose biznes (lënda nr. 08-38/2016)