Mak
Eng
Njoftim ligjor
Rreth nesh
Të rejat
Korniza ligjore
Vendimet
Njoftimet
Burime
Publikime
 

NJOFTIME PËR SHTYP
12.04.2017
Dita e konkurrencës,, "Sfidat në zbatimin e politikës për mbrojtjen e konkurrencës në rrugën e BE-së", Beograd, Serbi, 7 prill, 2017


   
  Të rejat/Njoftime për shtyp
 
Forumi i tetë me radhë i konkurrencës, i cili në fillim të qershorit u mbajt në Sofje, ku tradicionalisht i mblodhi përfaqësuesit e autoriteteve nacionale të konkurrencës në Ballkan

Pjesëmarrësit e forumit nga Shqipëria, Bosnja dhe Hercegovina, Kroacia, Mali i Zi dhe vendet e tjera të rajonit, si dhe përfaqësuesit e organeve nacionale për konkurrencë nga Gjermania, Franca, Austria, Italia, Sllovenia, Turqia dhe panelistët nga UNCTAD, OECD, ekspertët e njohur botëror për politikën e mbrojtjes së konkurrencës, shkëmbyen përvoja që lidhen me zbatimin e ligjit dhe politikave të konkurrencës. Forumi vazhdon të nxisë bashkëpunimin dhe zhvillimin e marrëdhënieve rajonale, i cili siguron zbatimin uniform të rregullave të konkurrencës.
Përfaqësues të Komisionit për Mbrojtjen e Konkurrencës të Republikës së Maqedonisë, morën pjesë aktive në këtë forum i cili është një nga ngjarjet më të rëndësishme për zhvillimin e mëtejshëm të vendeve të Ballkanit në fushën e mbrojtjes së konkurrencës