Mak
Eng
Njoftim ligjor
Rreth nesh
Të rejat
Korniza ligjore
Vendimet
Njoftimet
Burime
Publikime
 

NJOFTIME PËR SHTYP
12.04.2017
Dita e konkurrencës,, "Sfidat në zbatimin e politikës për mbrojtjen e konkurrencës në rrugën e BE-së", Beograd, Serbi, 7 prill, 2017


   
  Të rejat/Njoftime për shtyp
 
Komisioni për Mbrojtjen e Konkurrencës së Turqisë organizoi Konferencë Ndërkombëtare kushtuar politikës së mbrojtjes së konkurrencës në temë ,, Si të përmirësojmë efikasitetin e autoriteteve të konkurrencës”, ku morën pjesë përfaqësues të Komisionit për Mbrojtjen e Konkurrencës të Republikës së Maqedonisë
Në konferencë ishin përfaqësues të institucioneve për mbrojtjen e konkurrencës nga vende të ndryshme.
Ky rast u shfrytëzua nga Kryetari i Komisionit për Mbrojtjen e Konkurrencës të Republikës së Maqedonisë dhe Kryetari i Komisionit për Mbrojtjen e Konkurrencës së Turqisë që të merren vesh në lidhje me Memorandumin e mirëkuptimit të ndërsjellë dhe bashkëpunimit në fushën e mbrojtjes së konkurrencës, e cila do të sigurojë kushte për përmirësimin e bashkëpunimit të suksesshëm në zbatimin e saj të politikës së mbrojtjes së konkurrencës dhe zhvillimin e marrëdhënieve dypalëshe, duke siguruar kushtet për funksionimin efikas të tregut të mallrave dhe shërbimeve.