Mak
Eng
Njoftim ligjor
Rreth nesh
Të rejat
Korniza ligjore
Vendimet
Njoftimet
Burime
Publikime
 

NJOFTIME PËR SHTYP
12.04.2017
Dita e konkurrencës,, "Sfidat në zbatimin e politikës për mbrojtjen e konkurrencës në rrugën e BE-së", Beograd, Serbi, 7 prill, 2017


   
  Vendimet shtetërore/Vendimet/Aktet e KMK-së
 
Vendimi për ndarjen e ndihmës së planifikuar regjionale të FPC TEHNOPLAST SHPKNJP SHPKNJP import-eksport Shkup, në Zonën zhvillimore teknologjike- industriale ,,Shkup 1”
datë
03.03.2016
numër
10-17
emrat
tregu relevant
Vendimet