Mak
Eng
Njoftim ligjor
Rreth nesh
Të rejat
Korniza ligjore
Vendimet
Njoftimet
Burime
Publikime
 

NJOFTIME PËR SHTYP
12.04.2017
Dita e konkurrencës,, "Sfidat në zbatimin e politikës për mbrojtjen e konkurrencës në rrugën e BE-së", Beograd, Serbi, 7 prill, 2017


   
  Njoftimet/Njoftime për përqendrimet
 
Njoftim për përqendrim ku AMADEUS GROUP S.A. Madrid, Spanjë fiton kontrollin mbi AMADEUS SLOVENIJA Kompania për marketing d.o.o Slloveni dhe mbi Shoqërinë e komunikimit, qarkullimit dhe shërbimeve NMC SHPK Shkup (lënda nr. 08-20/2016)