Mak
Eng
Njoftim ligjor
Rreth nesh
Të rejat
Korniza ligjore
Vendimet
Njoftimet
Burime
Publikime
 

NJOFTIME PËR SHTYP
12.04.2017
Dita e konkurrencës,, "Sfidat në zbatimin e politikës për mbrojtjen e konkurrencës në rrugën e BE-së", Beograd, Serbi, 7 prill, 2017


   
  Vendimet shtetërore/Vendimet/Aktet e KMK-së
 
Vendim i parashtruar nga Fondi për Inovacione dhe Zhvillim Teknologjik në rolin e dhënësit të ndihmës shtetërore, të ndarjes të ndihmës për inicim të realizimit të projketeve që janë me interes të rëndësishëm ekonomik për Republikën e Maqedonisë
datë
08.07.2015
numër
10-26
emrat
tregu relevant
Vendimet