Mak
Eng
Njoftim ligjor
Rreth nesh
Të rejat
Korniza ligjore
Vendimet
Njoftimet
Burime
Publikime
 

NJOFTIME PËR SHTYP
12.04.2017
Dita e konkurrencës,, "Sfidat në zbatimin e politikës për mbrojtjen e konkurrencës në rrugën e BE-së", Beograd, Serbi, 7 prill, 2017


   
  Vendimet shtetërore/Vendimet/Aktet e KMK-së
 
Vendim i parashtruar në emër të Qeverisë së RM-së,në rolin e dhënësit të ndihmës shtetërore nga Ministri pa portofol i cili është i ngarkuar për investime të huaja z. Xheri Naumof, për ndarje të ndihmës së planifikuar regjionale të Kondevo MK SHPK Shkup, në Tirz ,, Shtip"
datë
21.04.2015
numër
10-58
emrat
tregu relevant
Vendimet