Mak
Eng
Njoftim ligjor
Rreth nesh
Të rejat
Korniza ligjore
Vendimet
Njoftimet
Burime
Publikime
 

NJOFTIME PËR SHTYP
12.04.2017
Dita e konkurrencës,, "Sfidat në zbatimin e politikës për mbrojtjen e konkurrencës në rrugën e BE-së", Beograd, Serbi, 7 prill, 2017


   
  Vendimet shtetërore/Vendimet/Aktet e KMK-së
 
Vendimi nr. 10-31 prej 21.04.2015 i parashtruar nga Qeveria e RM-së, si dhënës i ndihmës shtetërore nga Drejtoria për Zonat zhvillimore teknologjike-industriale, për ndarjen e ndihmës së planifikuar regjionale të Genterm Makedonija SHPKNJP - eksport-import Shkup në Zonën zhvillimore teknologjike-industriale Prilep.
datë
21.04.2015
numër
10-31
emrat
tregu relevant
Vendimet